Vedligeholdelse af dit telts vinduer og tagdug

Det er vigtigt, at du løbende behandler dit telts vinduer og tagdug. Det er faktisk lige så
vigtigt, som at passe vinduerne derhjemme (hvis ikke vigtigere ?? ). Der findes tre
faktorer, som specielt påvirker dit telt og nødvendigheden for løbende vedligeholdelse:

Pollen

Vi ved at pollen er hårdt ved vinduerne og taget på dit telt, hvis det ikke bliver
rengjort med det samme. Pollen er specielt et problem, når du camperer i skove og
grønne områder. Problemerne med pollen består oftest i, at pollen lægger sig på
telte, som i mange tilfælde skyldes manglende vedligeholdelse. Man kan ikke undgå
pollen, da det er noget der kommer flere gang om året. Derfor er det vigtigt, at du
vasker det af lige så snart, at du ser det eller høre om, at der er pollen i luften. Dette
gælder også vinduerne, da pollen ellers vil brænde sig fast i folien og give
mælkehvide ruder.

Havgus

Vi ved også, at telte har behov for god vedligeholdelse, hvis du camperer tæt ved
vandet, hvor havgus er hårdt ved vinduer og teltdug. Fra havet kommer saltholdige
vinde (havgus), som aflejrer salt på teltdugen og binder luftens fugtighed. Husk
derfor også at holde teltet rent ved at vaske det ofte, når du camperer tæt ved
vandet.

Luftforurening og ekstrementer fra bladlus og fugle

Hvis partikler fra luftforurening og/eller ekstrementer fra bladlus og fugle får lov til at
sætte sig på teltdugen kan det være ødelæggende. Det er derfor vigtigt, at du sørger
for at holde dit telt rent ved at vaske det ofte.